Přátelé Buďánek

Kdo jsme

Máme rádi Buďánka. Jsme spolkem obyvatel osady, sousedů, příznivců a odborníků. Snažíme se, aby se osada opět stala ŽIVOU a přirozenou součástí Prahy 5 v kontinuitě se svým ojedinělým geniem loci.

  • Apelujeme na vedení MČ Prahy 5, aby dostálo svých povinností správce památky, zabezpečilo domy proti chátrání a ve spolupráci s veřejností a odborníky vypracovala plán na  obnovu lokality.
  • Pečujeme o vlastníkem zanedbané prostory, v rámci svých možností zabezpečujeme alespoň některé padající zdi a staráme se o místní zeleň. Za tímto účelem pořádáme dobrovolné brigády, do kterých zapojujeme sousedy i další nadšence.
  • Prostory Buďánek zpřístupňujeme veřejnosti k radosti i tvoření. Pořádáme kulturní akce, sousedská setkání, poskytujeme zázemí umělcům a všem, které toto místo inspiruje k tvorbě.
  • Zajímáme se o historii místa a jeho genius loci. Setkáváme se s pamětníky a schraňujeme archiv výpovědí, fotografií, článků, filmů a všech dalších dostupných pramenů.
  • Komunikujeme s odborníky na architekturu, urbanismus, historii, památkovou péči, antropologii města aj. a  vytváříme možné koncepty obnovy Buďánek.

Přejeme si, aby se na Buďánka vrátila možnost živého sousedského bydlení, obnovila se ojedinělá urbanistická struktura „vesničky ve městě“ a v obnově se navázalo především na historické kvality místa a genius loci.

my

JDE NÁM O ŽIVOT !