Buďánka pro Prahu (dokument dostupný zastupitelům ke schválení)

Memorandum o spolupráci a společném postupu

při revitalizaci Osady Buďánka

 

Městská část Praha 5

sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČ: …..

zastoupená: Ing. Miroslavem Zeleným, starostou

 

a

 

Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí

se sídlem: …….

IČ: …………

jednající: ……., předsedou sdružení (spolku)

 

(všichni společně dále jen jako „Zúčastněné strany“)

Celý příspěvek