Domy a lidé

Příběhy lidí a domů, které sbíráme jako střípky ze zapomenutých dokumentů a od pamětníků, si budete brzy moci přečíst v této části webu.

   

Zastupitelstvo schválilo vypovězení smluv s Geosanem 21/11/2013

P1180039

Milí přátelé,
na dnešním zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 bylo opravdu schváleno VYPOVĚZENÍ VŠECH SMLUVNÍCH VZTAHŮ s developerskou firmou GEOSAN Alfa. Tedy i smluv na Buďánkách! Máme velkou radost. Nová naděje pro Buďánka. Slavte s námi!
Zároveň však mějme na paměti, že majitelem a správcem památkově chráněné lokality zůstává dál MČ Praha 5, která zůstává zodpovědná za stav a budoucnost osady. Kéž je toto jejím prvním krokem k lepším zítřkům. Celý příspěvek