Vyjádření o.s. Přátelé Buďánek k plánované „revitalizaci“ (ku příležitosti představení projektu 19.2.14)

Dne 19.2. 2014  proběhlo na radnici veřejné představení projektu Buďánka pro Prahu, schváleného zastupitelstvem na lednovém zasedání. „Participace“ s veřejností, kterou se chlubí starosta M.Zelený, vypadala v tomto případě tak, že se polohotový projekt nejasné kvality a bez veřejné soutěže  předložil veřejnosti k diskuzi až po jeho schválení.
O.s. Přátelé Buďánek již dříve vyjádřilo své obavy o transparentnost a důvěryhodnost procesu „obnovy“ lokality, který probíhá bez odborníků , ideové soutěže, urbanistické koncepce lokality, podpory místních obyvatel i široké veřejnosti.

Jediné možné řešení vidíme v transparentním participativním procesu, vedeném odborníkem, který by zajistil spolupráci všech podstatných účastníků, ať už je to správce lokality (v tomto případě MČ Praha 5), odborníci na jednotlivé dílčí témata (urbanisté, architekti, historici, památkáři atd…), veřejnost (místní obyvatelé, sdružení, zájemci o lokalitu) nebo potencionální investoři.

Naše vyjádření k procesu a návrhy možného postupu si můžete přečíst zde.