Nová naděje pro Buďánka ?

V roce 2006 pronajmula MČ Praha 5 památkovou zónu Buďánka developerské firmě Geosan Alfa.

Přátelé Buďánek upozorňují na netransparentní postup radnice Prahy 5

Na 30. zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 30.1.14 byl schválen záměr obnovy a revitalizace památkové zóny Buďánka. Stalo se tak opět bez účasti veřejnosti a transparentní veřejné soutěže. Místní obyvatelé, kteří o záchranu Buďánek mnoho let usilují, se obávají, že jde o další projekt „spíchlý horkou jehlou“ v rámci předvolební kampaně.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Celý příspěvekBuďánka pro Prahu (dokument dostupný zastupitelům ke schválení)

Memorandum o spolupráci a společném postupu

při revitalizaci Osady Buďánka

 

Městská část Praha 5

sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČ: …..

zastoupená: Ing. Miroslavem Zeleným, starostou

 

a

 

Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí

se sídlem: …….

IČ: …………

jednající: ……., předsedou sdružení (spolku)

 

(všichni společně dále jen jako „Zúčastněné strany“)

Celý příspěvek